Archive page banner
Roots Revived - project van AIM Direct
You AIM we create: de website van Roots-Revived

Een fascinatie voor alles waardoor ik me verwonderde over het verleden en nieuwsgierigheid opwekte naar oorsprong en verhaal. Verhalen en geschiedenis is de reden voor Dirk Wolters. ‘Hoe kan ik aan mijn handel/ passie een webshop koppelen’ vroeg Dirk zich